Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm)

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia z 1990 roku
 
Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
.
 
Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
   

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie.
Komendant Powiatowy Policji w Staszowie wykonuje na obszarze powiatu staszowskiego zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie,w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji jest obiekt komendy w Staszowie przy ulicy Armii Krajowej 10.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Staszowie - zmiana z 17-04-2014 r.
Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Staszowie - zmiana z 29-11-2017 r.
Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Staszowie - zmiana z 25-02-2019 r.

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2008
Data modyfikacji : 06.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Skrok
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Skrok
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Skrok
do góry