Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

  Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie - insp. Leszek Dębowski

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu w Połańcu - nadkom. Krzysztof Jaskólski

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2008
Data modyfikacji : 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Skrok
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Skrok
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Skrok
do góry